020 530 0160

Cookie-verbod op komst?

Woensdag 6 mei 2009, stemt het Europees Parlement over een wijziging van enkele richtlijnen en een verordening, betreffende telecom-wetgeving. Het “Telecom-pakket” omvat onder meer maatregelen ter beperking van het ongeïnformeerd plaatsen van cookies.

Op grond van considerans 24 van de E-privacy Richtlijn (2002/58/EG) vallen eindapparatuur van internetgebruikers, zoals pc’s, en alle informatie die daarop is opgeslagen tot de privésfeer van de gebruikers. Die apparatuur en de data die daarop is opgeslagen geniet daarom bescherming op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden.

Volgens deze considerans vallen cookies (zie ook artikel 5 lid 3) onder de opsomming “spionagesoftware, webtaps, verborgen identicatoren en andere soortgelijke programmatuur”, welke zonder medeweten van de gebruiker binnenkomen op zijn terminal teneinde toegang tot informatie te krijgen, verborgen informatie op te slaan of de activiteiten van de gebruiker te traceren. Dergelijke software maakt volgens de considerans ernstig inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Het is slechts toegestaan om die programmatuur te gebruiken, indien het voor legitieme doeleinden en met medeweten van de betrokken gebruikers wordt gebruikt.

Het wetsvoorstel wil verplichten dat gebruikers worden geïnformeerd over het plaatsen van cookies, en welke informatie die cookies dan doorspelen aan de oorspronkelijke en eventuele andere websites. Gebruikers moeten daarbij de mogelijkheid worden geboden om cookies of soorgelijke software te weigeren (in plaats van dat standaard in hun browserinstellingen te doen laten accepteren). ICT-middelen die informatie van gebruikers opslaan of hun surfgedrag in kaart brengen mogen voorts alleen gebruikt worden voor legitieme doelen.

 

De Business Software Alliance (BSA) hekelt het voorstel. Hoewel ze vóór het voorlichten van gebruikers is, vindt ze het voorstel zoals het er nu ligt opraktisch, omdat het er voor zal zorgen dat gebruikers grote hoeveelheden cookiesmeldingen krijgen, waardoor ze de meldingen wellicht simpelweg zullen gaan negeren. Daarnaast wordt de implementatie van het wetsvoorstel overgelaten aan de EU-lidstaten, waardoor een lappendeken zal ontstaan aan beleidsregels over cookies, waardoor grensoverschrijdende online-diensten, volgens de BSA, onwerkbaar worden.

 

De meeste huidige browsers werken met standaardinstellingen, die er voor zorgen dat gebruikers niet constant worden geïnformeerd over pogingen om iets op te slaan op hun computer, of om toegang daartoe te krijgen. Voor de verwerking van cookies dient de verantwoordelijke de gebruikers in zijn privacyverklaring te informeren, en mag zij niet afgaan op de (standaard-)instellingen van de browser.

 

Volg morgen hier live het debat om 9:00 uur.

 

Lees hier het bericht.

 

UPDATE: Het Europees Parlement heeft het Voorstel verworpen, omdat een meerderheid tegen het compromis m.b.t. internetregels was. Omdat niet slechts een deel verworpen kan worden, gaat nu het hele pakket terug naar de tekentafel.

Overigens gaat de verlaging van de roamingkosten per deze zomer waarschijnlijk wel gewoon door.

 

Bron: webwereld.nl, ec.europa.eu
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen