020 530 0160

CDA: “Sanctiebesluiten NMa niet direct publiceren “

Gepubliceerd op 8 juni 2006 categorieën , ,

Volgens het CDA moeten de besluiten waarbij de Nederlandse Mededigingsautoriteit of de Europese Commissie een ondernemingen sancties oplegt vanwege overtreding van de mededingingsregels niet direct openbaar gemaakt worden. Doordat, zoals nu het geval is, de beslissing gepubliceerd wordt direct nadat deze aan de onderneming bekend is gemaakt, kan een onderneming reputatieschade lijden voordat een onafhankelijk rechter heeft geoordeeld over het sanctiebesluit. Volgens het CDA zou de betreffende onderneming een week de tijd moeten krijgen een kort geding aan te spannen tegen het besluit om het besluit aan te vechten en te te pleiten voor niet-openbaarmaking. Hierdoor zou reputatietieschade kunnen worden voorkomen. In het debat over de Wet financieel toezicht heeft de CDA-fractie een soortgelijke aanpak voorgesteld wat betreft de besluiten van de Autoriteit Financiële Markten.

Bron: Het Financieele Dagblad
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anne-Jel Hoelen

publicaties

Gerelateerde artikelen