020 530 0160

CBP wil WBP wijzigen

Gepubliceerd op 3 augustus 2005 categorieën 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt dat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) moet worden aangepast. Dat blijkt uit een voorstel dat het CBP aan de Minister van Justitie heeft gezonden. Het CBP is de instantie die naleving van de WBP controleert.


Het CBP adviseert de Minister onder meer te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de uitzonderingen op het verbod op het verwerken van bijzondere gegevens nader in te vullen. In de praktijk blijkt dat het bijvoorbeeld voor accounts en auditors niet mogelijk is om bijzondere gegevens te verwerken voor verificatie- of nalevingsonderzoek. Zij hebben deze gegevens echter wel nodig.


Organisaties en instellingen weten daarnaast niet wanneer een voorafgaand onderzoek voor een verwerking van persoonsgegevens moet worden aangevraagd. Een voorafgaand onderzoek moet aangevraagd worden voor verwerkingen die naar het oordeel van de wetgever een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het CBP is van oordeel dat een voorafgaand onderzoek alleen noodzakelijk is voor verwerkingen van bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens of heimelijke waarnemingen die structureel gaan plaatsvinden. Daarnaast adviseert het CBP te verduidelijken in welke gevallen een voorafgaand onderzoek moet worden aangevraagd.


De wijzigingsvoorstellen voor de WBP sluiten aan bij de 10 voorstellen voor vermindering van administratieve lasten die het CBP op 7 december 2004 aan de Minister van Justitie stuurde. Voor een aantal van die punten is het eveneens nodig de WBP of het Vrijstellingsbesluit WBP aan te passen.


Lees hier het bericht.

Bron: CBP
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen