020 530 0160

CBP wil biometrische gegevensbescherming vreemdelingen

Gepubliceerd op 20 mei 2009 categorieën ,

Het College Bescherming Persoonsgegevens adviseert de Minister van Justitie om nadere waarborgen voor vreemdelingen op te nemen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet.

Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreidinging van het gebruik van biometrische gegevens, zoals afname van een gezichtsafdruk en vingerafdruk. Het voorstel luidt om deze mogelijkheid uitbreiden tot in beginsel alle vreemdelingen en alle processen binnen de vreemdelingenketen, voor zover noodzakelijk ter vaststelling en verificatie van de identiteit van de vreemdeling.

Het CBP heeft echter enkele opmerkingen geplaatst bij dit voorstel. Zo voorziet het voorstel niet in de verwijdering van gegevens van voormalige asielzoekers die nu genaturaliseerd zijn en dus niet langer onder de categorie van vreemdelingen vallen van wie biometrische gegevens mogen worden afgenomen.

Daarnaast adviseert het CBP om een bepaling op te nemen waarin wordt gesteld dat vingerafdrukken van vreemdelingen ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten alleen mogen worden verstrekt indien het opsporingsonderzoek vast is komen te zitten, of indien snel resultaat geboden is bij de opheldering van een misdrijf.

Ten slotte adviseert het CBP nadere waarborgen te voorzien teneinde mogelijk verstrekkendene nadelige gevolgen op te heffen voor de verblijfstitel van vreemdelingen van wie de gegevens ten onrechte in de strafrechtketen zijn beland.

Indien deze opmerkingen niet worden overgenomen in het wetsvoorstel, adviseert het CBP de Minister van Justitie het wetsvoorstel niet in te dienen.

Lees hier het volledige wetgevingsadvies.

Lees hier het bericht.

 

Bron: cbpweb.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen