020 530 0160

CBP kritisch over wet politiegegevens

Gepubliceerd op 2 september 2004 categorieën 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft kritiek op het conceptwetsvoorstel Regels inzake de verwerking van politiegegevens, de Wet politiegegevens. Dat blijkt uit het advies dat zij gisteren heeft uitgebracht aan de verzoek van de Minister van Justitie. 


Het CBP steunt de voorgestelde verruiming van de mogelijkheden voor de politie om gegevens over individuele personen te verwerken en zowel intern als extern uit te wisselen. Juist vanwege het beginsel van fee flow of information binnen de politie, dienen echter volgens het CBP meer waarborgen getroffen te worden met het oog op de kwaliteit van de gegevens.


Het op grote schaal en voortdurend verwerken van gegevens over onverdachte personen in het kader van de zogenaamde themaverwerkingen gaat naar het oordeel van het CBP te ver. Ook de voorgestelde bewaartermijnen voor gegevens zijn veel te lang. Het CBP adviseert de Minister criteria op te stellen met concrete aanknopingspunten voor het maken van uitzonderingen op de bewaartermijn waar dat echt nodig is.


Het CBP adviseert verder toegang tot politiegegevens ten behoeve van zowel intern als extern toezicht uitdrukkelijk te regelen. Het toezicht wordt versterkt door de voorgestelde verplichte periodieke audits naar de gegevensverwerkingen. Het CBP adviseert om daarnaast de privacyfunctionarissen binnen de politiekorpsen een volwaardige positie als intern toezichthouder te geven.


Lees hier het persbericht.

Bron: CBP
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen