020 530 0160

CBP: kabinet moet de zorgen omtrent gegevensverwerking serieus nemen

Gepubliceerd op 1 november 2007 categorieën 

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) hield vandaag de openingstoespraak tijdens een conferentie over  veiligheid en privacy. Zowel veiligheid als privacy moeten door de overheid worden beschermd en in balans gehouden.


De optelsom van nieuwe bevoegdheden in het veiligheidsdomein leidt ertoe dat het dagelijkse doen en laten van burgers diepgaand wordt onderzocht zonder dat een verdenking is geformuleerd. Zo kan het gebruik van de techniek van ‘data mining’ ertoe leiden dat burgers die niets strafbaars van plan zijn, toch als verdachte worden aangemerkt. Jacob Kohnstamm benadrukt dat uitbreiding van bevoegdheden in het veiligheidsdomein drie essentiële toetsen moet doorstaan. Voorop staat de vraag of de noodzaak bestaat tot het scheppen van ruimere bevoegdheden. Van voorgestelde bevoegdheden moet vervolgens de effectiviteit aannemelijk worden gemaakt. Ten derde dienen ruimere bevoegdheden in beginsel tijdelijk te zijn. Uitzonderlijke maatregelen dienen na enige jaren te worden geëvalueerd en vanzelf te vervallen, tenzij de effectiviteit ervan is aangetoond.


Het CBP organiseerde de conferentie in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.


Lees hier het hele bericht

Bron: College bescherming Persoonsgegevens
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen