020 530 0160

CBP bezorgd over privacybescherming

Gepubliceerd op 10 juli 2003 categorieën 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in een brief aan alle ministers en staatssecretarissen om aandacht gevraagd voor het belang van privacybescherming. Op tal van punten- onder andere zorg, veiligheid, fraudebestrijding en elektronische overheidsdienstverlening – raakt het kabinetsbeleid aan een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens.


Door de toenemende rol van ICT is privacybescherming op steeds meer beleidsterreinen één van de kritieke succesfactoren geworden. Als privacybescherming veronachtzaamd wordt, ontstaan aanzienlijke risico’s voor de houdbaarheid in rechte van beleidsinitiatieven en overheidsoptreden, aldus het CBP.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen