020 530 0160

Campagne Suit Supply in strijd met goede smaak? College van Beroep minder preuts dan RCC

Gepubliceerd op 23 juni 2015 categorieën ,

Het College van Beroep, de hoger beroepsinstantie van de Reclame Code Commissie, heeft haar oordeel gegeven over de spring/summer campagne van Suit Supply. Het College oordeelt dat 2 van de 3 abri-posters niet in strijd zijn met de goede smaak of fatsoen en dus zijn toegestaan. In 1 poster komt echter een beeld naar voren dat zozeer wijst op seksueel contact tussen de man en de naakte vrouw in een seksuele houding, dat deze poster in het straatbeeld niet in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen.

Suit Supply into the blue
Suit Supply heeft ter promotie van haar voorjaars- en zomercollectie van 2015 (“Suit Supply into the blue”) drie verschillende abriposters geopenbaard:

Poster 1


Poster 2


Poster 3

RCC
De Reclame Code Commissie heeft diverse klachten over deze posters ontvangen. De klagers menen dat de Suit Supply campagne in strijd is met de goede smaak en het fatsoen (artikel 2 Nederlandse Reclame Code).

Bij de beantwoording van de vraag of een reclame in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen stelt de RCC zich terughoudend op, omdat deze criteria een subjectief karakter hebben. In andere woorden: iedereen kan daar anders over denken. De RCC beoordeelt in zo’n geval of naar de huidige maatschappelijke opvattingen de reclame ‘de grens van het toelaatbare’ overschrijdt.

De RCC overweegt dat met betrekking tot de acceptatie van vrouwelijk naakt in de openbare ruimte sprake is van enige wijziging in de maatschappelijke opvattingen. Volgens de huidige maatschappelijke opvattingen is het, anders dan voorheen, niet meer vanzelfsprekend en geaccepteerd dat vrouwelijk naakt expliciet op buitenreclame wordt getoond.

Aangezien de posters in groot formaat in het straatbeeld zijn geopenbaard, waar iedereen onverhoeds en ongewild met de posters kan worden geconfronteerd en men er niet gemakkelijk voor kan kiezen de posters niet te zien, oordeelt de RCC dat de grens is overschreden van wat volgens huidige maatschappelijke opvattingen toelaatbaar is. De uitingen zijn daarom in strijd met de goede smaak als bedoeld in artikel 2 NRC.

College
Het College van Beroep ziet echter geen aanleiding te oordelen dat reclame-uitingen die een vrouw tonen waarbij haar onbedekte borsten te zien zijn, reeds hierom in strijd zijn met de goede smaak en fatsoen:

Weliswaar kunnen de maatschappelijke opvattingen omtrent de appreciatie van naakt in reclame variëren, maar, anders dan de [Reclame Code] Commissie veronderstelt, ontbreken voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat sprake is van een trend waarbij naakt in het straatbeeld minder gangbaar wordt.

Dit sluit echter niet uit dat er feiten en omstandigheden kunnen zijn die meebrengen dat een reclame waarin naakt te zien is, niet in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen. In dat geval kan Suit Supply’s vrijheid van meningsuiting om reclame te maken dus worden beperkt.

Het College beoordeelt vervolgens per afzonderlijke poster of deze in strijd is met de goede smaak of fatsoen.

Poster 1
In poster 1 is een vrouw frontaal afgebeeld, waarbij het meeste licht valt op haar naakte bovenlichaam. De vrouw houdt haar armen langs haar hoofd terwijl zij zich uitstrekt en enigszins naar achteren lijkt te buigen. Haar ogen zijn gesloten en haar mond is wijd geopend. Deze houding kan seksuele overgave aan de man uitdrukken en de gelaatsuitdrukking kan overkomen als een uitdrukking van seksueel genot.

Het College oordeelt daarom dat in deze poster een beeld naar voren dat zozeer duidt op seksueel contact tussen de man en de overwegend naakte vrouw in een seksueel getinte houding, dat deze op een abriposter in het straatbeeld niet in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code.


Poster 2
In poster 2 valt naar het oordeel van het College de nadruk op het naakte bovenlichaam van de vrouw, nu hierop het meeste licht valt. De interactie tussen de vrouw en man wekt niet de indruk van een seksueel georiënteerd contact en ook verder is geen sprake van een compositie die op seksualiteit duidt. De poster is daarom niet van dien aard dat deze in strijd is met de goede smaak en fatsoen.

Poster 3
In poster 3 is volgens het College geen sprake van enige vorm van seksuele interactie en het naakte bovenlichaam van de vrouw is minder prominent in beeld dan bij de andere poster. Het College oordeelt dat de poster daarom niet van dien aard is dat deze niet in strijd is met de goede smaak en het fatsoen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen