020 530 0160

Bestuurder failliete BV ook aansprakelijk voor fiscale boeten, kosten en rente

Gepubliceerd op 15 april 2016 categorieën ,

De bestuurder van een failliete BV is op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor openstaande omzetbelastingschulden. De bestuurder die voorrang geeft aan het uitbetalen van salaris boven betaling van naheffingsaanslagen van de Belastingdienst is eveneens aansprakelijk voor de opgelegde boeten en in rekening gebrachte kosten, zo oordeelde de rechtbank Zeeland West-Brabant.

Sinds 2007 maakte bestuurder (“Bestuurder”) deel uit van een fiscale eenheid A BV en B BV in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. De fiscale eenheid is in 2013 ontbonden doordat het faillissement van B BV is uitgesproken. Aan de fiscale eenheid is een vijftal naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd over verschillende tijdvakken van 2011 tot 2013, omdat de verschuldigde bedragen op de aangifte niet werden voldaan. Betaling van de naheffingsaanslagen bleef ook uit. Hiertoe is Bestuurder aansprakelijk gesteld voor de openstaande omzetbelastingschulden, alsmede voor opgelegde boeten en in rekening gebrachte rente en kosten.

Op grond van artikel 43 van de Invorderingswet 1990 is een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld, zodat Bestuurder aansprakelijk is voor de openstaande omzetbelastingschulden. Dit ligt anders bij aansprakelijkheid voor de boeten, kosten en rente; een bestuurder kan slechts aansprakelijk worden gesteld indien het belopen daarvan aan haar te wijten is.

Volgens Bestuurder is de belastingschuld veroorzaakt door B BV en is bij het bepalen van de hoogte van de aansprakelijkstelling ten onrechte geen rekening gehouden met gedane meldingen van de betalingsonmacht. Gebleken is echter dat B BV tot het faillissement elke maand een bedrag aan Bestuurder overmaakte voor de betaling van salaris en loonheffing. Kennelijk is voorrang gegeven aan de betaling van salaris boven de betaling van de verschuldigde omzetbelasting. Naar het oordeel van de rechtbank is het mede aan belanghebbende als bestuurder van B BV te wijten dat de belasting, boeten, rente en kosten niet zijn betaald. Bestuurder is derhalve terecht aansprakelijk gesteld, zodat het al dan niet melden van betalingsonmacht niet relevant is.

Lees de uitspraak hier.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen