020 530 0160

Bedienen smartphone in smartphonehouder zelfde als vasthouden

Gepubliceerd op 9 augustus 2017 categorieën , , ,

De rechtbank Noord-Nederland heeft recentelijk geoordeeld dat onder het begrip ‘vasthouden’, ook het met de hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder aan een dashboard dient te worden verstaan.

Betrokkene in de zaak had eerder dit jaar beroep ingesteld tegen een beslissing van de officier van justitie. In de onderhavige zaak voerde betrokkene aan dat hij zijn mobiele telefoon niet heeft vastgehouden en altijd in een ‘dashmount’ had zitten. De officier van justitie voerde aan dat betrokkene wel degelijk zijn telefoon ‘vasthield’, door deze te bedienen terwijl deze in de smartphonehouder zat.

Dit onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie, waarin werd geoordeeld dat het klemmen van een telefoon tussen nek en schouder of tussen hoofd en hoofddoek ook als ‘vasthouden’ dient te worden bestempeld. Betrokkene was volgens de officier bezig met zijn telefoon, en daardoor afgeleid en de verkeersveiligheid in gevaar gebracht.

De rechter is het met de officier eens, en oordeelt het volgende:

“De kantonrechter is van oordeel dat betrokkene tijdens het bedienen van de telefoon, ook wanneer deze in een telefoonhouder is geplaatst, gedurende enige tijd slechts met één hand de noodzakelijke verkeershandelingen kan verrichten.

Dat brengt mee dat het met de andere hand bedienen van de telefoon, waarbij niet uitgesloten is dat betrokkene bijvoorbeeld appberichten beantwoordt, danwel de sociale media aan het volgen is, betrokkene afleidt van de verkeerssituatie, maar ook dat betrokkene fysiek te veel betrokken is bij het bedienen van zijn telefoon.

Hij is daardoor minder goed in staat de benodigde verkeershandelingen te verrichten. Uit de Nota van Toelichting blijkt dat juist door deze combinatie van factoren een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid ontstaat en is om deze reden het verbod ingevoerd.

Naar het oordeel van de kantonrechter zal, gelet op het voorgaande, onder het begrip vasthouden ook moeten worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard.

Voor de kantonrechter staat hiermee vast dat betrokkene de hem verweten verboden gedraging heeft verricht en dat aan betrokkene op terechte gronden een sanctie is opgelegd.”

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen