020 530 0160

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels voor “De zieke werknemer”

Gepubliceerd op 26 april 2016 categorieën 

We hebben hem er net weer op zitten, de jaarlijkse griepepidemie waarbij ieder bedrijf de helft van het personeel thuis onder de wol heeft liggen. “Griepje?” vraagt je baas nog routinematig wanneer ook jij geveld bent en je ziek moet melden. Het lijkt een onschuldige vraag, maar (desondanks) mag die niet door je leidinggevende gesteld worden.

Werkgevers mogen namelijk slechts beperkt gegevens over de gezondheid van hun werknemers verwerken. Gezondheidsgegevens vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens en worden extra beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Wanneer het voor de werkgever niet nodig is om gezondheidsgegevens te verwerken voor het uitvoeren van wettelijke voorschriften of collectieve arbeidsovereenkomsten, dan mag hij die gegevens niet verwerken en dus ook niet vragen, zelfs niet indien jij als werknemer daar toestemming voor geeft (lees hier meer over toestemming in een arbeidsrelatie).

Wat mag een werkgever dan wel van je weten? Dat is te lezen in de beleidsregels voor “De zieke werknemer” die de Autoriteit Persoonsgegevens vorige week publiceerde. Een werkgever mag jou vragen:

·         je telefoonnummer en (verpleeg)adres;

·         de vermoedelijke duur van je ziekte;

·         je lopende afspraken en werkzaamheden;

·         of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar hij mag niet vragen niet onder welke vangnetbepaling je valt);

·         of je ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

·         of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Gegevens over de aard en/of de oorzaak van je ziekte mogen bijvoorbeeld wel verwerkt worden door de bedrijfsarts of arbodienst.

De gezondheidsgegevens die je werkgever van jou heeft mogen ook niet oneindig bij je werkgever blijven. De Wbp bepaalt namelijk dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor werkgevers deze bewaartermijn concreet ingevuld; gegevens over de gezondheid van werknemers mogen (behoudens uitzonderingen) tot maximaal twee jaar nadat de arbeidsrelatie is beëindigd bewaard worden.

Meer informatie over gezondheidsgegevens in een arbeidsrelatie kun je lezen in de beleidsregels “De zieke werknemer” van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Rosalie Heijna

publicaties

Gerelateerde artikelen