020 530 0160

Autoriteit Persoonsgegevens: gemeente mag adres wietkwekerij niet op website publiceren

Gepubliceerd op 8 juni 2016 categorieën ,

De gemeente Renkum heeft op last van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de adressen waar wietkwekerijen zijn aangetroffen van de gemeentelijke website verwijderd. Dat is het resultaat van een onderzoek dat de AP had ingesteld naar de publicaties van adressen van wietkwekerijen op de gemeentelijke website.

Volgens de AP is het publiceren van de adressen op de gemeentelijke website niet noodzakelijk ter uitvoering van de wettelijke verplichting om de openbare orde te handhaven. Voor de verwerking van persoonsgegevens is een grondslag in de zin van artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vereist. De gemeente Renkum deed in dat verband een beroep op artikel 8 sub c Wbp, op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijke verplichting, en gaf aan dat de gegevensverwerking noodzakelijk is ter uitvoering van de wettelijke verplichting om de openbare orde te handhaven.  

Noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting?

De vraag die beantwoord dient te worden, is of het handhaven van de openbare orde noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de adressen van wietkwekerijen op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. In andere woorden: is zonder het publiceren van de adressen op de gemeentelijke website het handhaven van de openbare orde niet goed mogelijk?

Een van de doelen om de adressen op de gemeentelijke website te publiceren is, om verhuurders en pandeigenaren te informeren dat op een bepaald adres een wietplantage is ontruimd. De gemeente gaf aan dat zij daartoe, naast het publiceren van de adressen, ook de pandeigenaren en verhuurders hierover aanschrijft en voor hen voorlichtingsbijeenkomsten organiseert. De AP oordeelt om deze reden dat het plaatsen van adressen op de gemeentelijke website niet noodzakelijk is. Er zijn immers ook andere (juridische) minder ingrijpende maatregelen mogelijk om tot hetzelfde doel te komen, aldus de AP.

Het tweede doel om de adressen van wietkwekerijen te publiceren, is volgens de gemeente om hennepkwekers te ontmoedigen. Maar hierover zegt de AP dat hennepkwekers al voldoende ontmoedigd worden door de mogelijk op te leggen bestuurlijke (last onder bestuursdwang), civielrechtelijke (ontbinding van de huurovereenkomst) en strafrechtelijke (diefstal elektriciteit) sancties. Daarnaast zijn sinds de invoering van de maatregel in oktober 2014, slechts twee wietadressen op de gemeentelijke website gepubliceerd. De noodzaak voor de publicatie van de adressen van wietkwekerijen lijkt daarom te ontbreken.

Conclusie

De AP concludeert dat het publiceren van een adres van een opgerolde wietkwekerij op de gemeentelijke website niet noodzakelijk is ter uitvoering van de wettelijke verplichting om de openbare orde te handhaven, omdat er ook andere, minder ingrijpende, maatregelen mogelijk zijn om te komen tot de door de gemeente gestelde doelen. Daarmee ontkent de AP niet dat de gemeente belast is met de handhaving van de openbare orde, maar slechts dat de publicatie van adressen van wietkwekerijen op de gemeentelijke website onder deze wettelijke verplichting valt. De wettelijke verplichting tot handhaving van de openbare orde kan immers ook worden uitgevoerd zonder de publicatie van adressen.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen