020 530 0160

Artikel 29-Werkgroep: Privacy Shield is nog niet goed genoeg

Gepubliceerd op 2 mei 2016 categorieën ,

De geruchten van vorige week blijken te kloppen. In een officieel statement laat de Artikel 29-Werkgroep weten sterke zorgen te hebben over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de uitwisseling van persoonsgegevens. In het advies wordt de Commissie aangespoord om een aantal wijzigingen door te voeren voordat de definitieve versie van de overeenkomst wordt aangenomen. 

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-Werkgroep, beginnen het advies met het noemen van een aantal verbeteringen van de Privacy Shield ten opzichte van de Safe Harbour-overeenkomst. Zo zijn onder andere de mechanismen voor toezicht en de verplichte interne en externe beoordeling van naleving een stap in de goede richting volgens het advies. De werkgroep geeft aan dat veel van de tekortkomingen uit Safe Harbour met de komst van het Privacy Shield zijn aangepakt. Er blijven echter nog wel zaken open die de toezichthouders aangepakt zouden willen zien voordat de definitieve tekst wordt aangenomen.

Ten eerste heeft de werkgroep het over een ”overall lack of clarity”. Dit komt door de verschillende documenten waar de Privacy Shield uit bestaat. De beginselen en waarborgen zijn zowel uiteengezet in de hoofdtekst als in bijgevoegde annexen, wat het moeilijk maakt om informatie te vinden en voor inconsistentie zorgt. Het volgende zorgpunt is de bewaartermijn. Er is geen bepaling in het ontwerpbesluit opgenomen die stelt dat gegevens moeten worden vernietigd op het moment dat zij niet meer noodzakelijk zijn. Gegevens kunnen op deze manier langer worden bewaard in de VS dan is toegestaan in de EU. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat Amerikaanse inlichtingendiensten op grootschalige en ongerichte wijze gegevens kunnen verzamelen. De werkgroep herhaalt daarbij het standpunt dat deze vorm van gegevensverzameling nooit als proportioneel en noodzakelijk kan worden aangemerkt in een democratische samenleving. En hoewel de werkgroep de aanstelling van een ombudspersoon als een verbetering ziet, wordt de zorg geuit dat de ombudspersoon onvoldoende onafhankelijk zal zijn en onvoldoende bevoegdheden heeft om zijn taak effectief uit te kunnen voeren. De werkgroep spoort de Commissie aan om deze zorgpunten op te lossen.

Het advies van de werkgroep is niet bindend voor de Commissie, maar de kans bestaat dat als de bezwaren van de werkgroep niet worden aangepakt het Hof van Justitie de Privacy Shield afkeurt. Naar verwachting neemt de Commissie voor de zomer een besluit. Het is dus afwachten of ze dit advies zullen meenemen in de definitieve tekst.

Met dank aan Jules van Engelen

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen