020 530 0160

Apple pakt spamberichten aan

Gepubliceerd op 14 december 2016 categorieën ,

Apple gaat spamberichten die via de iCloud-agenda worden verzonden aanpakken. Een nieuwe knop in agenda-applicatie moet gebruikers in staat stellen om spam in hun agenda’s te melden. De agendadienst van Apple, maakte nog gebruik van een spamfilter. Niet verrassend dus dat spammers via deze weg (ongewenste) berichten proberen te verzenden. Een verstuurde afspraakuitnodiging verschijnt als notificatie voor de ontvangers. Als de ontvanger vervolgend reageert op de spamuitnodiging, door deze te accepteren of af te wijzen, krijgt de verzender van het spambericht een notificatie. Op deze wijze kan de spammer eenvoudig achterhalen of het betreffende e-mailadres nog actief is.

Door gebruikers spam te laten melden, kan Apple een lijst samenstellen van de adressen van de spammers. Die lijst kan Apple vervolgens gebruiken bij het bestrijden van spam, bijvoorbeeld door de adressen te blokkeren.

Spamwetgeving in Nederland

In Nederland is de wetgeving met betrekking tot het versturen van reclame, bijvoorbeeld per mail of sms, geregeld in de Telecommunicatiewet. Mooi moment om de regels kort door te nemen. Daarbij zal ik de focus leggen op het versturen van reclame/aanbiedingen per mail, maar de regels gelden voor alle elektronische berichten. Dat kan bijvoorbeeld via een mobiele telefoon (sms of mms), de fax maar ook via sociale netwerken als Facebook is spam mogelijk.

Toestemming

Het is in beginsel verboden om zonder toestemming van de geadresseerde reclame per e-mail te versturen. Reclame via e-mail is toegestaan als de geadresseerde daarvoor door middel van een actieve handeling (opt-in) vooraf toestemming heeft verleend. Uitzondering op het toestemmingsvereiste geldt ten aanzien van bestaande klanten (waaraan een product of dienst is verkocht) voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten.

Informeren

Bij het verkrijgen van die toestemming moet de (potentiële) ontvanger van de berichten voldoende geïnformeerd worden over de identiteit van de bestandseigenaar en de aard en inhoud van de e-mailberichten. Meer specifiek dient over de navolgende punten te worden geïnformeerd op de inschrijfpagina:

·         dat het e-mailadres voor het toezenden van reclame zal worden gebruikt;

·         de identiteit van de verzender; en

·         dat het e-mailadres wordt verzameld voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdenverstrekking van het e-mailadres.

Indien ook derden op basis van de verleende toestemming aan de gebruiker e-mailberichten zullen versturen, dient ook de identiteit van deze derden en de aard en inhoud van de door hen te sturen e-mailberichten te worden vermeld. Aan de eisen is niet voldaan, indien een gebruiker simpelweg een vakje “Akkoord” aanklikt na de open vraag “Geeft u toestemming voor de ontvangst van e-mails met aanbiedingen van dit bedrijf en (geselecteerde) partners?”

De gebruiker kan op basis hiervan immers niet de identiteit van de geselecteerde partners bepalen noch de aard en inhoud van de door hen toe te sturen e-mailberichten. Het is daarom van belang om de gebruiker mede te delen aan welke derden de gegevens mogelijk kunnen worden verstrekt. Heb je een lange lijst namen, dan mag je volstaan met een hyperlink naar die lijst.

Aan de informatieverplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement. De informatie dient al zo veel mogelijk op de inschrijfpagina te worden vermeld.

Bron: nu.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen