020 530 0160

AP: gemeente Den Haag mag persoonsgegevens prostituees niet registreren

Gepubliceerd op 20 september 2017 categorieën 

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) heeft geoordeeld dat het verwerken van persoonsgegevens van prostituees door de gemeente Den Haag strijdig is met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). In dat kader heeft de AP een verzoek van de gemeente waarin zij ontheffing vroeg voor de verwerking van persoonsgegevens van prostituees afgewezen.

Achtergrond is dat de gemeente Den Haag onder meer NAW-gegevens van prostituees opslaat in een database met het oog op toezicht op de prostitutiebranche. Om in dat kader te kunnen waarborgen dat prostituees niet worden uitgebuit of slachtoffer zijn van mensenhandel, voeren gemeentelijke toezichthouders intakegesprekken. Bij een positief gesprek – waarmee wordt bedoeld dat geen tekens zijn van uitbuiting of mensenhandel – worden de gegevens van de prostituees opgeslagen in de voornoemde database.

De gemeente heeft de AP in oktober 2016 verzocht te toetsen of de voornoemde gegevensverwerking rechtmatig was, met daarbij de vraag of sprake was van verwerking van gegevens omtrent het seksuele leven zoals bedoeld in artikel 16 Wbp. Indien sprake zou zijn van gegevensverwerking, werd verzocht ontheffing hiervoor te verlenen. De AP oordeelde hierop dat inderdaad sprake was van gegevensverwerking, en wees het verzoek tot ontheffing af. Hierop ging de gemeente in bezwaar.

Als gronden voor het bezwaar, voert de gemeente aan dat geen sprake zou zijn van een verboden verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 16 van de Wbp, dat de persoonsgegevens door de betrokkene zelf zouden zijn openbaar gemaakt, en dat het beroep op artikel 23, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wbp is ten onrechte afgewezen. Deze gronden worden echter allemaal door de AP afgewezen.

Lees de beslissing van de AP hier.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen