020 530 0160

AP geeft groen licht voor verwerking persoonsgegevens door Dutch FilmWorks

Gepubliceerd op 13 december 2017 categorieën 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks B.V. (DFW) rechtmatig verklaard. De Nederlandse filmdistributeur DFW is van plan de IP-adressen te verzamelen van mensen die auteursrechtelijk beschermde titels up- en downloaden van en naar illegale bronnen, zoals bittorrent netwerken. Het doel van de gegevensverwerking is om inbreuk op auteursrechten tegen te gaan.

Voorafgaand onderzoek

Het verwerken van persoonsgegevens, die door eigen waarneming zijn verkregen, zonder dat de betrokkenen hierover worden geïnformeerd brengt bijzondere privacyrisico’s met zich mee. Ingevolge artikel 31, eerste lid, onder b, Wbp is in een dergelijk geval een voorafgaand onderzoek vereist door de AP. De AP heeft onderzocht in hoeverre de voorgenomen gegevensverwerking in verhouding staat tot het doel dat DFW ermee wil bereiken.

Waarborgen

Uit het onderzoek van de AP blijkt dat DFW voldoende waarborgen heeft getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking. De AP noemt onder andere de gedragsregeling (het Protocol online handhaving auteursrechten) en het informatieveiligheidsbeleid als waarborgen. Volgens de AP bevat de gedragsregeling onder meer een afbakening van de doelgroep, beperkte bewaartermijnen, een klachtenregeling en een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen. Al met al dus voldoende waarborgen volgens de AP om groen licht te geven aan DFW voor het verzamelen van de IP-adressen.

Procedure

De AP heeft op 6 juli jl. een ontwerpbesluit gepubliceerd. Daarover zijn zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot nader onderzoek door de AP. Dat is verwerkt in het definitieve besluit. Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend. Het besluit kunt u hier in zijn geheel inzien.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Michiel van der Zijpp

publicaties

Gerelateerde artikelen