020 530 0160

Almelose rechter staat algemeen bewijsbeslag toe

Gepubliceerd op 6 januari 2006 categorieën 

In zijn van vonnis van 28 december 2005 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo het beslag niet opgeheven op de administratie van een aantal ondernemingen. Die zou namelijk informatie bevatten over een onrechtmatige daad. De Amerikaanse vennootschap Hotbrick Network Solutions Inc uit Florida heeft de bedrijfsadministratie in beslag genomen van een drietal vennootschappen uit Hengelo, waaronder Basewall B.V., een distributeur van Hotbrick van haar hard- en software voor firewalls in Europa. Dat is opmerkelijk want het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent niet de mogelijkheid tot het leggen van bewijsbeslag.


Hotbrick heeft blijkens het vonnis louter een Amerikaans merk. Volgens het vonnis beschikt Hotbrick niet over een merkrecht dat ergens in Europa geldt (dus ook niet in Nederland). Desalniettemin oordeelt de Voorzieningenrechter op grond van het bepaalde in de Beneluxmerkenwet (!) en Gemeenschapmerkenverondering (!) dat Baseball onrechtmatig handelt door producten te blijven verhandelen waarvoor zij een distributieovereenkomst met Hotbrick had. Het lijkt er verder op dat deze rechter op grond van het bepaalde in de Beneluxmerkenwet toestemming toestaat dat het beslag in stand blijft voor zover het gaat om informatie over de inbreuk op een (ongeschreven of quasi) merkrecht.


Op basis van de Handhavingsrichtlijn voor intellectuele eigendomsrechten van de Europese Unie is Nederland gehouden vóór 26 april 2006 in de Nederlandse wetgeving de mogelijkheid van bewijsbeslag in te voeren in geval van de inbreuk op intellectueeleigendomsrechten. Die implementatietermijn zal Nederland waarschijnlijk niet halen. Op dit moment is alleen nog het voorstel van de implementatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Onder andere het bewijsbeslag wordt  ingevoerd in een nieuwe titel (15) in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Blijkens het voorstel en de Memorie van Toelichting moet het bij bewijsbeslag in elk geval gaan om een inbreuk op (geschreven) intellectuele eigendomsrechten die in Nederland gelden, zoals in deze zaak niet het geval lijkt te zijn.


 

Bron: Rechtbank Almelo
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Doeko Bosscher

publicaties

Gerelateerde artikelen