020 530 0160

ABN Amro moet persoonsgegevens verstrekken

Gepubliceerd op 24 november 2005 categorieën 

De bank ABN Amro is verplicht het verzoek van een van haar klanten in te willigen om een overzicht van alle over hem bij de bank bekende persoonsgegevens te verstrekken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald bij beschikking van 10 november 2005 die recentelijk is gepubliceerd. Op grond van de beschikking moet ABN Amro binnen vier weken onder meer bandopnamen, transcripties van telefoongesprekken en het cliëntenprofiel van de klant verstrekken. Ook moet door ABN Amro worden aangegeven voor welk doel de gegevens zijn verwerkt.


Het is een interessante zaak over de reikwijdte van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van dat artikel heeft de  betrokkene (in het onderhavige geval klant) het recht heeft zich vrijelijk tot de verantwoordelijke (in het onderhavige geval ABN Amro) te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.


ABN Amro vond dat de klant misbruik van deze bevoegdheid maakte. De reden voor het verzoek was namelijk het vergaren van bewijsmateriaal voor een procedure die de klant tegen ABN Amro was begonnen. De rechtbank volgt dit verweer echter niet.


“De rechtbank stelt voorop dat artikel 35 Wbp het belang van de betrokkene veronderstelt en aan diens recht, respectievelijk de uitoefening daarvan, behoudens een hier niet terzake doende uitzondering, geen voorwaarden verbindt. Het artikel bepaalt dat de betrokkene het recht heeft zich “vrijelijk” tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, indien zodanige gegevens worden verwerkt, daarvan een volledig overzicht te krijgen. Het doel van deze bevoegdheid is dat de betrokkene over een overzicht van de hem betreffende persoonsgegevens kan beschikken, ongeacht waarom de betrokkene over deze gegevens wenst te beschikken.”

De Wbp biedt aldus een interessant middel om bewijs te vergaren voor civielrechtelijke procedures. De vergaande reikwijdte van artikel 35 Wbp betekent ook dat bedrijven goede interne procedures zullen moeten opzetten om aan dergelijke verzoeken te kunnen voldoen. 


 

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen