020 530 0160

Nina
Lodder

Advocaat

Nina Lodder is gespecialiseerd in privacyrecht.

Haar werkzaamheden voor grote en kleine cliënten richten zich met name op compliance vraagstukken over privacy en telecommunicatie. Daarnaast is zij onderdeel van het SOLV Sport & Tech team, vanwege haar affiniteit met sport en betrokkenheid bij de leergang Sport en Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Nina adviseert over wetgeving voor kansspelen, gaming en privacy van sporters.

Nina heeft een pragmatische aanpak. Zij is helder en snel in de communicatie, praktisch en effectief in de uitwerking.

Samen met naamgenoot Arno Lodder schreef Nina het artikelsgewijs commentaar op de E-Commerce Directive. Nina is Functionaris Gegevensbescherming bij verschillende cliënten en gedetacheerd geweest bij cliënten in het onderwijs en de overheid.

Enkele zaken

2019: vertegenwoordigt een IT-platform in een procedure in hoger beroep over nakoming en beëindiging van een ICT-overeenkomst

2019: adviseert over een reorganisatie en de implementatie van privacy aspecten binnen de nieuwe organisatie

2019: legde diverse beslagen , tot zekerheid van betaling en ter executie van een vonnis

2018: voerde uitgebreide Data Protection Impact Assessments (DPIAs) uit bij een gemeente

2018: voerde een bodemprocedure over contractuele boetes en in dezelfde zaak een executie kort geding

2017: voerde een arbitragezaak over mislukte automatisering