020 530 0160

Harmke
Lankhorst

Advocaat

Harmke Lankhorst is een opgewekte advocate, gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, mediarecht en entertainmentrecht. Zij weet alles van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en reclamerecht. Ook adviseert, contracteert en procedeert Harmke op het gebied van IT-gerelateerde zaken, met name online platforms.

Harmke is lid van de redactiecommissie van Mediaforum, het tijdschrift voor media- en communicatierecht. Als redactielid vergadert ze over relevante jurisprudentie en levert ze samenvattingen aan voor het tijdschrift.

Harmke is ook lid van de Geschillencommissie Webshop. Zij behandelt klachten van consumenten tegen een bedrijf dat online producten verkoopt en dat is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk.

Enkele zaken

Namens auteursrechthebbenden en merkhouders heeft Harmke vele kort gedingprocedures gevoerd om auteurs- en merkrechtinbreuken te bestrijden

Ook legt Harmke namens rechthebbenden regelmatig beslag op inbreukmakende producten

Harmke voert WIPO-procedures om het gebruik van domeinnamen die inbreuk maken op merk- en of handelsnaamrechten van rechthebbenden te staken

Harmke ondersteunt cliƫnten bij klachten die worden ingediend bij de Reclame Code Commissie